VODA JAKO MOŽNOST REKREACE

Že nám slouží k odpočinku vodní plochy jsme se sami přesvědčili nejen ve škole na výletě a exkurzi, ale také s rodiči.

Nás ale zajímalo také okolí rybníků, řek a umělých vodních ploch.

Slouží skutečně jen k rekreaci nebo jsou i zdrojem pitné a užitkové vody?