POZORUJEME A ZAPISUJEME SI  SPOTŘEBU VODY ZA 1 DEN A POČÍTÁME SPOTŘEBU MĚSÍČNÍ A ROČNÍ- ŘÍJEN

Projekt je rozdělen do 6 částí:

-        
Potřeba vody - uvědomění si, kde všude vodu
potřebujeme ve škole i doma

-        
Spotřeba vody ve škole - také jídelna, toalety, mytí
rukou, čištění akvária pro želvu, atd. - měření a výpočty

-        
Pitný režim ve škole i doma - průměry spotřeby pitné
vody

-        
Nutnost šetření vodou doma i ve škole a možnosti úspor
bez snížení komfortu života - výpočty úspory sprcha x vana

-        
Zdroje vody kolem nás doma i ve škole - způsoby
hospodaření s vodou - zahrádky, potůčky, tůňky, rybníky..., zemědělci a
jejich úsporné rezervy

-        
Návštěva vodojemu a čističky - zamyšlení nad vývojem
cen vody a voda jako strategická surovina

V současné
době jsme u 5. a 6. bodu a zabýváme se hospodařením s vodou
v krajině, kde bydlíme - fotíme, diskutujeme, hledáme možnosti, jak to
dělat lépe.

V jednání
máme návštěvu vodojemu a čističky a necháme se informovat o budoucnosti
vodohospodářské politiky regionu.


Snažíme se všímat si vody, kterou spotřebujeme na pití, ale i té, kterou pravidelně potřebujeme na další hygienické a jiné úkony.


Fotogalerie: POZORUJEME A ZAPISUJEME SI HODNOTY DENNÍ SPOTŘEBY VODY - ŘÍJEN 2017