PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

03.09.2017 22:15

        
                1. DEN - 2 VYUČ.HODINY - OBĚD OD 10.00

                2. DEN - 4 VYUČOVACÍ HODINY S TŘÍDNÍM UČITELEM

  1.               - ORGANIZACE ŠKOL.ROKU                                                                
                  - SEZNÁMENÍ  SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM A PRAVIDLY TŘÍDY

  2.               - OBĚD 11.33

               3. DEN - VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU